Hvad er EastportCare

Eastport Care er et socialt program, der er igangsat og ledet af Eastport. Formålet med Eastport Care er at forbedre arbejdsforholdene for vores egne og leverandørers medarbejdere, beskytte miljøet og have en positiv indflydelse på samfundet. Eastport Care er en pendant til  SA8000-standarden. Og overholder de samme sociale principper og krav som indgår i SA8000-standarden.

SA8000 (Social Accountability 8000) er en international standard, som virksomheder kan anvende til at sikre at væsentlige menneske- og arbejdstagerrettigheder overholdes i egen virksomhed og hos leverandører. Standarden er baseret på FN’s Verdenserklæring om Menneskerettigheder, ILO-konventioner om kernearbejdstagerrettigheder, FN’s børnekonvention og ISO ledelsesstandarder.

SA8000 fungerer som et værktøj, der hjælper virksomheder med at indarbejde en række sociale forhold i sine styringssystemer og daglige aktiviteter gennem et sæt krav, som virksomheden forpligter sig til at efterleve. Disse sociale krav er, at virksomheden ikke benytter sig af eller støtter brugen af børnearbejde, tvangsarbejde, diskrimination eller fysisk og psykisk vold. Samtidig skal virksomheden sikre, at medarbejdere har et sundt og sikkert arbejdsmiljø med foreningsfrihed og forhandlingsfrihed, rimelige arbejdstider og løn.

Læs mere her

Eastport har sine egne kinesiske kontrollere bosiddende i Kina. De tager med jævne mellemrum ud til de fabrikker vi sammenarbejder med og tjekker op på forholdene. Vi har derud over en medarbejder her i Dk, der har gennemgået et SA8000 Kursus. Vi sender min. 2 gange om året danske medarbejdere til Kina for yderligere at tjekke op på forholdene

Vi forbedre arbejdesforhold

Vi ønsker at alle medarbejdere, der direkte eller indirekte arbejder for Eastport, er glade og motiverede. Dette er dog ikke altid en nem opgave, specielt når man også opererer i Østen. Vores ultimative mål er, at alle medarbejdere med tilknytning til Eastport har et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Derfor arbejder vi systematisk, med udgangs­punkt i den internationalt anerkendte SA8000-standard, på at forbedre medarbejdernes arbejdsvilkår..

I Danmark er standarden inden for arbejdsmiljø forholdsvis høj på grund af den danske kultur og lovgivning. Men det betyder ikke, at forholdene ikke kan blive bedre. Hos Eastport arbejder vi aktivt på at forbedre arbejdsforholdene for vores medarbejdere med udgangspunkt i vores personalepolitik. Den fokuserer på udvikling af det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, samt personalegoder og diverse initiativer for at fremme kommunikationen på arbejdspladsen, så vi sikrer os, at vores medarbejdere altid er glade og tilfredse. Vores personalepolitik tager udgangspunkt i SA8000-standarden.

Leverendørernes medarbejdere

I Østen, hvor vores produkter produceres, er holdningen til de ansattes menneskerettigheder og arbejdsmiljø ikke altid i top. Lovgivningen er i nogle asiatiske lande ganske fornuftig, men desværre er det ikke alle virksomheder, der overholder de nationale love.
Derfor har vi lavet Eastport Code of Conduct, som alle vores leveran­dører skal læse, forstå og forpligte sig til at overholde for at kunne være leverandør til Eastport. Formålet med vores Code of Conduct er at påvirke vores leverandører til at forbedre deres medarbejderes arbejds­forhold.
Vi anerkender, at vores leverandører arbejder under andre forudsæt­ninger end os, og derfor kan vi heller ikke forvente mirakler. Men vi forventer, at leverandørerne forpligter sig til at udvikle forholdene positivt over tid, og vi fokuserer meget på at tale med vores leveran­dører for at få dem til at forstå, hvorfor det er så vigtigt.

Eastports Code of Conduct

Vores Code of Conduct er baseret på SA8000-standarden, og danner grundlaget for vores leverandørstyring. Vores SA8000-uddannede controller holder audit på fabrikkerne og matcher dem op imod vores krav i Eastports Code of Conduct. Finder han problemer, så løses de i samarbejde med den enkelte fabrik ved at udarbejde en løsningsplan, som også indeholder en tidsplan med deadlines. Hvis leverandøren på ingen måde er villig til at løse problemerne, vil Eastport være nødt til at afslutte samarbejdet med fabrikken. Det vil dog altid være den sidste udvej. Vores mål er at bidrage til leverandørernes positive udvikling.

Fabrik_Kina_2

Leverandørernes leverandører

Før de endelige produkter kommer ud til forbrugerne, skal de igennem mange led. Vi har leverandører, som har underleverandører, der får leveret råmaterialerne fra bønder. Vi vil gerne have at alle de med­arbejdere, der arbejder hos underleverandørerne og bønderne, også har ordentlige forhold. Dette er en meget svær opgave, og det vi kan gøre, er at arbejde hårdt på, at vores Code of Conduct kommer helt ud til det allersidste led. Det kræver, at vi forklarer vores leverandører, hvorfor det er så vigtigt, at de også stiller krav om overholdelse af menneske- og arbejdstagerrettigheder til deres underleverandører, som igen stiller dem videre til bønderne. Dette er dog en meget langvarig proces. Ikke desto mindre synes vi den er værd at fokusere på, og vi vil gerne hjælpe vores leverandører med at sprede det gode budskab videre i leverandørkæden.

 

Your browser is out of date. It has security vulnerabilities and may not display all features on this site and other sites.

Please update your browser using one of modern browsers (Google Chrome, Opera, Firefox, IE 10).

X